เส้นทางเดินรถ

สวัสดีสุรินทร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์
โทร. 061-6476888,044-530099
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88
โทร. 0-2936-9994,061-6476999